Niebylski, Jakub Michał. 2020. „The The Remains of the “Battle of Kraków”, Fought During World War I, As Exemplified by Site Sadowie-Kielnik 1, Kraków District”. Sprawozdania Archeologiczne 72 (2). https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.1705.