Janiak, Radosław, Bartłomiej Januszewicz, Bogusław Pisarek, Jerzy Sikora, and Jacek Ziętek. 2020. “Bronze Bracelets Deposit from Niewierszyn by the Pilica River”. Sprawozdania Archeologiczne 73 (2). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.1717.