Witkowska, Barbara, Janusz Czebreszuk, Barbara Gmińska-Nowak, Tomasz Goslar, Marzena Szmyt, i Tomasz Ważny. 2020. „The Cemetery of the Globular Amphora Culture Community in the Złota-Gajowizna Site in the Light of Radiocarbon Analysis and Dendrochronology”. Sprawozdania Archeologiczne 72 (2). https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.2116.