Przybyła , Marcin, Michał Podsiadło, and Damian Stefański. 2019. “Prehistoric Defensive Structures in the Szreniawa Valley”. Sprawozdania Archeologiczne 71 (December):303-39. https://doi.org/10.23858/SA71.2019.012.