Włodarczak , Piotr. 2019. “(Review) M. Szmyt (ed.), Mrowino, Stanowisko 3. Późny Neolit Nad środkową Wartą (Mrowino, Site 3. Late Neolithic on the Middle Warta). Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22. Poznań 2018: Muzeum Archeologiczne W Poznaniu. 568 Pp. + CD”. Sprawozdania Archeologiczne 71 (December):473-77. https://doi.org/10.23858/SA71.2019.019.