Wolska, Bogumiła. 2021. „(Review) Joanna Zagórska-Telega, Obrządek Pogrzebowy ludności Kultury Przeworskiej nadliswarciańskiego Regionu Osadniczego W młodszym I późnym Okresie Rzymskim”. Sprawozdania Archeologiczne 73 (2). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2754.