Żurkiewcz, Danuta, Jakub Niebieszczański, Jan Romaniszyn, and Sebastian Teska. 2022. “First Earthen Long Barrows in Central Greater Poland: Results of Test Excavations in FBC Cemetery, Sobota, Site 52”. Sprawozdania Archeologiczne 74 (2):139-64. https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.2.3141.