Janowski, Andrzej, Krzysztof Sojka, and Ewa Włodarczak. 2023. “In the Middle of Nowhere. Unique Sword Scabbard Chape from Niepołomice Forest”. Sprawozdania Archeologiczne 75 (2):371-82. https://doi.org/10.23858/SA/75.2023.2.3598.