Dzierżanowska, A., Król, D., Rogoziński, J. and Rybicka, M. (2011) “The jug adorned with a ram’s head on the handle found in the pit number 109 at the site 52 in Pawłosiów, district Jarosław, podkarpackie voivodeship = Dzban z uchem zwieńczonym główką barana z jamy o numerze 109 ze stanowiska 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosł”, Sprawozdania Archeologiczne, 63, pp. 221–240. Available at: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1138 (Accessed: 27 March 2023).