Jarosz, P. and Mianowska, I. (2011) “The Corded Ware culture cemetery in Kraków-Mistrzejowice = Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Krakowie-Mistrzejowicach”, Sprawozdania Archeologiczne, 63, pp. 241–276. Available at: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1139 (Accessed: 26 February 2024).