Górski, J. (2011) “Przemysław Makarowicz, Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy [Trzciniec Cultural Circle – a Community of the Borderland between the East and West of Europe](= Archaeologia Bimaris. Monografie 3). Poznań 2010. Wydawnict”, Sprawozdania Archeologiczne, 63, pp. 407–430. Available at: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1145 (Accessed: 25 February 2024).