Kurpiewski, A. and Olszta-Bloch, M. (2012) “Excavation of a Wielbark culture cemetery at Gostkowo-Folsung = Wyniki badań cmentarzyska kultury wielbarskiej w miejscowości Gostkowo-Folsung”, Sprawozdania Archeologiczne, 64, pp. 311–341. Available at: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1160 (Accessed: 17 April 2024).