Tunia, K. and Myszka, M. (2012) “Aus dem 16. und 17. Jh. stammende Steinzeuggefäße aus Nowy Korczyn, Kreis Busko Zdrój = XVI i XVII-wieczne naczynia kamionkowe z Nowego Korczyna, pow. Busko Zdrój”, Sprawozdania Archeologiczne, 64, pp. 397–409. Available at: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1162 (Accessed: 23 April 2024).