Baron, J. (2012) “Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski, Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 1). Pękowice-Kraków 2001: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil, Instytut Archeologii Uniw”, Sprawozdania Archeologiczne, 64, pp. 645–471. Available at: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1167 (Accessed: 23 June 2024).