Libera, J., Dobrowolski, R., Szeliga, M., Wiśniewski, T. and Zagórski, P. W. (2014) “Flints in glacigenic sediments of the Chełm Hills, Eastern Poland. Prehistory and geology = Krzemienie w osadach glacigenicznych Pagórów Chełmskich: prahistoria — geologia”, Sprawozdania Archeologiczne, 66, pp. 57–82. Available at: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1191 (Accessed: 19 April 2024).