Adamczak, K., Kowalski, Łukasz, Bojarski, J., Weinkauf, M. and Garbacz-Klempka, A. (2015) “Eneolithic metal objects hoard from Kałdus, Chełmno commune, kujawsko-pomorskie voivodeship”, Sprawozdania Archeologiczne, 67, pp. 199–219. Available at: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1219 (Accessed: 12 April 2024).