Niebylski, J. M. (2020) „The The remains of the “Battle of Kraków”, fought during World War I, as exemplified by site Sadowie-Kielnik 1, Kraków district”, Sprawozdania Archeologiczne, 72(2). doi: 10.23858/SA/72.2020.2.1705.