Kurzawska, A. i Sobkowiak-Tabaka, I. (2020) „Spondylus shells at prehistoric sites in Poland”, Sprawozdania Archeologiczne, 72(2). doi: 10.23858/SA/72.2020.2.1713.