Janiak, R., Januszewicz, B., Pisarek, B., Sikora, J. and Ziętek, J. (2020) “Bronze bracelets deposit from Niewierszyn by the Pilica River”, Sprawozdania Archeologiczne, 73(2). doi: 10.23858/SA/73.2021.2.1717.