Jarosz, P., Włodarczak, P. and Tunia, K. (2020) “Funnel Beaker Culture tombs in the eastern part of Wodzisław Hummock”, Sprawozdania Archeologiczne, 72(1), pp. 313–332. doi: 10.23858/SA/72.2020.1.014.