Libera , J., Mączyński, P., Polit , B. and Zakościelna , A. (2019) “Hoard of long flint blades from the Wodzisław Hummock, Lesser Poland ”, Sprawozdania Archeologiczne, 71, pp. 197–218. doi: 10.23858/SA71.2019.008.