Przybyła , M., Podsiadło, M. and Stefański, D. (2019) “Prehistoric defensive structures in the Szreniawa valley”, Sprawozdania Archeologiczne, 71, pp. 303–339. doi: 10.23858/SA71.2019.012.