Sieradzka , E. . (2017) “Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski, A. Marciniak, I. Sobkowiak-Tabaka, M. Bartkowiak and M. Lisowski (eds), (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 6) (Kopydłowo, site 6. Neolithic settlements from the border-lands ”, Sprawozdania Archeologiczne, 69, pp. 441–447. doi: 10.23858/SA69.2017.021.