Kontny, B. (2021) “Logboat Discovered in Lake Lubanowo, Western Pomerania”, Sprawozdania Archeologiczne, 73(2). doi: 10.23858/SA/73.2021.2.2704.