Wolska, B. (2021) „(Review) Joanna Zagórska-Telega, Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej nadliswarciańskiego regionu osadniczego w młodszym i późnym okresie rzymskim”, Sprawozdania Archeologiczne, 73(2). doi: 10.23858/SA/73.2021.2.2754.