Florek, M. and Bajka, M. (2022) “Two flint axes from Sadłowice, Opatów District, Świętokrzyskie Voivodeship: Contribution to the research of the Globular Amphora settlement in the Sandomierz Upland”, Sprawozdania Archeologiczne, 74(1), pp. 433–440. doi: 10.23858/SA/74.2022.1.2858.