Bobak, D., Łanczont, M., Nowak, A., Mroczek, P., Połtowicz-Bobak, M. and Standzikowski, K. (2022) “Eastern periphery of the Magdalenian world. Wierzawice 31 hunting campsite (SE Poland)”, Sprawozdania Archeologiczne, 74(1), pp. 269–297. doi: 10.23858/SA/74.2022.1.2913.