Zakościelna, A. (2022) “Prepared/abandoned/symbolic? – a monumental grave of the Funnel Beaker culture from Site 3 in Strzeszkowice Duże, Lublin District”, Sprawozdania Archeologiczne, 74(1), pp. 411–431. doi: 10.23858/SA/74.2022.1.2992.