Żurkiewcz, D., Niebieszczański, J., Romaniszyn, J. and Teska, S. (2022) “First earthen long barrows in central Greater Poland: Results of test excavations in FBC cemetery, Sobota, site 52”, Sprawozdania Archeologiczne, 74(2), pp. 139–164. doi: 10.23858/SA/74.2022.2.3141.