Janowski, A., Sojka, K. and Włodarczak, E. (2023) “In the middle of nowhere. Unique sword scabbard chape from Niepołomice Forest”, Sprawozdania Archeologiczne, 75(2), pp. 371–382. doi: 10.23858/SA/75.2023.2.3598.