Szeliga, M. (2023) “(Review) Agnieszka Czekaj-Zastawny, Anna Rauba-Bukowska, Agnieszka Kukułka (eds), Najstarsza osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski. Gwoździec stan. 2, gm. Zakliczyn/ The earliest settlement of the Linear Pottery Culture from the territory”, Sprawozdania Archeologiczne, 75(2), pp. 383–390. doi: 10.23858/SA/75.2023.2.3638.