[1]
K. Tunia, P. Włodarczak, and A. Skucińska, “Barrow of the Funnel Beaker Culture in Malżyce, Kazimierza Wielka district = Kurhan kultury pucharów lejkowatych w Malżycach, pow. Kazimierza Wielka”, Spraw. Arch., vol. 63, pp. 203–219, Jan. 2011.