[1]
A. Dzierżanowska, D. Król, J. Rogoziński, and M. Rybicka, “The jug adorned with a ram’s head on the handle found in the pit number 109 at the site 52 in Pawłosiów, district Jarosław, podkarpackie voivodeship = Dzban z uchem zwieńczonym główką barana z jamy o numerze 109 ze stanowiska 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosł”, Spraw. Arch., vol. 63, pp. 221–240, Jan. 2011.