[1]
P. Jarosz and I. Mianowska, “The Corded Ware culture cemetery in Kraków-Mistrzejowice = Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Krakowie-Mistrzejowicach”, Spraw. Arch., vol. 63, pp. 241–276, Jan. 2011.