[1]
J. Górski, “Przemysław Makarowicz, Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy [Trzciniec Cultural Circle – a Community of the Borderland between the East and West of Europe](= Archaeologia Bimaris. Monografie 3). Poznań 2010. Wydawnict”, Spraw. Arch., vol. 63, pp. 407–430, Jan. 2011.