[1]
G. J. Poręba, Z. Śnieszko, and P. Moska, “New perspectives of dating prehistoric soil erosion in loess areas = Nowe perspektywy datowania pradziejowej erozji gleb w obszarach lessowych”, Spraw. Arch., vol. 64, pp. 113–147, Jan. 2012.