[1]
G. Osipowicz, A. Balonis-Chyb, H. Pomianowska, and M. Wałaszewska, “Materials of Linear Band Pottery Culture from site 17 in Małe Radowiska, Wąbrzeźno comm., Kujawskopomorskievoivodeship = Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska nr 17 w Małych Radowiskach, gm. Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie”, Spraw. Arch., vol. 64, pp. 215–267, Jan. 2012.