[1]
B. Burchard and P. Włodarczak, “Złota culture graves at site 1 in Samborzec, Sandomierz District = Groby kultury złockiej ze stanowiska 1 w Samborcu, pow. sandomierski”, Spraw. Arch., vol. 64, pp. 269–310, Jan. 2012.