[1]
A. Kurpiewski and M. Olszta-Bloch, “Excavation of a Wielbark culture cemetery at Gostkowo-Folsung = Wyniki badań cmentarzyska kultury wielbarskiej w miejscowości Gostkowo-Folsung”, Spraw. Arch., vol. 64, pp. 311–341, Jan. 2012.