[1]
K. Tunia and M. Myszka, “Aus dem 16. und 17. Jh. stammende Steinzeuggefäße aus Nowy Korczyn, Kreis Busko Zdrój = XVI i XVII-wieczne naczynia kamionkowe z Nowego Korczyna, pow. Busko Zdrój”, Spraw. Arch., vol. 64, pp. 397–409, Jan. 2012.