[1]
J. Baron, “Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski, Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 1). Pękowice-Kraków 2001: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil, Instytut Archeologii Uniw”, Spraw. Arch., vol. 64, pp. 645–471, Jan. 2012.