[1]
S. Rzepecki and M. Rzepecka, “Beside the mainstream. Some reflections on the LBK in Kujavia = Poza głównym nurtem. Atypowe osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach”, Spraw. Arch., vol. 65, pp. 79–130, Jan. 2013.