[1]
A. B. Bardec’kyj, M. Dębiec, and T. Saile, “Eine bandkeramische Bestattung aus Baїv bei Luzk in Wolhynien = Pochówek kultury ceramiki wstęgowej rytej z miejscowości Baїv koło Łucka”, Spraw. Arch., vol. 65, pp. 253–261, Jan. 2013.