[1]
J. Libera, R. Dobrowolski, M. Szeliga, T. Wiśniewski, and P. W. Zagórski, “Flints in glacigenic sediments of the Chełm Hills, Eastern Poland. Prehistory and geology = Krzemienie w osadach glacigenicznych Pagórów Chełmskich: prahistoria — geologia”, Spraw. Arch., vol. 66, pp. 57–82, Jan. 2014.