[1]
B. Witkowska, J. Czebreszuk, B. Gmińska-Nowak, T. Goslar, M. Szmyt, i T. Ważny, „The cemetery of the Globular Amphora culture community in the Złota-Gajowizna site in the light of radiocarbon analysis and dendrochronology”, SA, t. 72, nr 2, grudz. 2020.