[1]
J. Libera, P. Mączyński, B. Polit, and A. Zakościelna, “Hoard of long flint blades from the Wodzisław Hummock, Lesser Poland ”, Spraw. Arch., vol. 71, pp. 197–218, Dec. 2019.