[1]
M. Przybyła, M. Podsiadło, and D. Stefański, “Prehistoric defensive structures in the Szreniawa valley”, Spraw. Arch., vol. 71, pp. 303–339, Dec. 2019.