[1]
E. . Sieradzka, “Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski, A. Marciniak, I. Sobkowiak-Tabaka, M. Bartkowiak and M. Lisowski (eds), (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 6) (Kopydłowo, site 6. Neolithic settlements from the border-lands ”, Spraw. Arch., vol. 69, pp. 441–447, Nov. 2017.