[1]
M. . Lityńska-Zając and P. . Włodarczak, “Barbara Burchard (28 November 1930 – 9 June 2016) ”, Spraw. Arch., vol. 68, pp. 443–446, Dec. 2016.