[1]
H. Taras, „(Review) Katarzyna Trybała-Zawiślak, Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej – dynamika zmian i relacje kulturowe (The Early Iron Age in south-eastern Poland – dynamics of changes and cultural relations). Rzeszów 2019…”, SA, t. 72, nr 2, grudz. 2020.